مقالات موتور سیکلت

ایرادهای موتورسیکلت

تعمییر

در این اینجا سعی میکنیم صداهای اضافی که از انجین و دیگر قسمتهای موتورسیکلت شنیده میشه وایرادات موتورسیکلت را با دیگران به اشتراک بگذارید.

صداهای موتور سیکلت

۱-صدای زیرینگ زیرینگ درون اگزوز : ریختن پرده در اگزوز  ( در صورت داشتن پرده )

۲-صدای دیسک ترمز
جیر جیر غیر ممتد : تاب داشتن دیسک یا قسمتی بر روی دیسک برجسته تر از بقیه دیسک هست
جیر جیر ممتد : نزدیک بودن لنتها به دیسک
جیر جیر هنگام ترمز گیری : نو بودن لنتها و یا برعکس فرسوده بودن لنتها
جیغ کشیدن هنگام ترمز گیری : شیشه کردن لنتها ( سیقلی شدن ، براق شدن لنتها )

۳-صدای سوپاپها
جیک جیک : تنظیم
چق چق ، چیک چیک ، چلق چلق: غیر تنظیم

۴-صدای جیر جیر از سمت درب راست انجین درب کلاچ : از بلبرینگ کلاچ هست

۵-صدای لق لق کردن در مرکز انجین: صدای شاتون که بصورت ممتد در هر بالا و پایین کردن پیستون و بسیار واضح شنیده میشه

۶-صدای ترقه دادن از اگزوز هنگام سرعت گیری : گشاد بودن دهنه شمع

۷-صدای ترقه دادن هنگام رها کردن گاز : تنظیم نبودن پیچ هوای کاربرات

۸-صدای عطسه دادن هنگام استارت زدن : تنظیم نبودن پیچ هوای کاربرات

۹-غژ غژ کردن از درب سمت چپ انجین (درب برق) :بریدن خار خورشیدی جلو که با سرعت گیری بیشتر هم میشه

۱۰-زنجیر
ویز ویز کردن : سفت بودن زنجیر
شلق شلق کردن : شل بودن زنجیر

صدای شلق شلق و یا ویز ویز غیر ممتد : خراب بودن زنجیر

۱۱-وز وز کردن از سمت کیلومتر و یا فلاپ ها : فاصله داشتن بین فلاپ ها و یا لرزش داشتن بیش از اندازه انجین به شاسی

۱۲-صدای دینگ دینگ در سرسیلندر هنگام شتاب گیری یا سربالایی (والف زدن): رینگ پیستون ضعیف یا دور موتور نامناسب با دنده مورد درگیر

۱۳-تقه کردن دنده ها هنگامی که موتور گرم شده : دمای زیاد انجین

۱۴-صدای جنگ و دعوا در انجین برخی روزها : تغییر رطوبت ، چگالی و دمای هوا نسبت به تنظیم فیلر سوپاپ و نسبت به تنظیم کاربراتور

۱۵-صدای آهن روی آهن زدن در هنگام استارت : کوبش پیستون ( تنظیم نبودن سوپاپها و یا بنزین با اکتان پایین )

۱۶-صدای تیک تیک از استارت هنگام استارت زدن : باتری ضعیف

ردیفایرادنوع صداها یا ایرادات
۱ترمزهاصدای جیر جیر غیر ممتد : تاب داشتن دیسک یا قسمتی بر روی دیسک برجسته تر از بقیه دیسک هستصدای جیر جیر ممتد : نزدیک بودن لنتها به دیسکصدای جیر جیر هنگام ترمز گیری : نو بودن لنتها و یا برعکس فرسوده بودن لنتهاصدای جیغ کشیدن هنگام ترمز گیری : شیشه کردن لنتها ( سیقلی شدن ، براق شدن لنتها )
۲زنجیر چرخصدای ویز ویز کردن : سفت بودن زنجیرصدای شلق شلق کردن : شل بودن زنجیرصدای شلق شلق و یا ویز ویز غیر ممتد : خراب بودن زنجیرصدای جیر جیر کردن: خشک بودن زنجیر و نیاز به روغن کاریمشاهده افزایش فاصله بین مهره های زنجیر: کشیدگی زنجیر و خراب شدن ان
۳باتریصدای تیک تیک از استارت هنگام استارت زدن : باتری ضعیفصدایی بسیار ضعیف همچون بخار آب: داغ شدن اسید باتریمشاهده حباب های بسیار ریز در باطری ( جوشیدن اسید درون باتری): درحال و یا خراب شدن باتری به دلیل ولتاژ زیاد جهت شارژ شدن توسط شارژرمشاهده شوره زدن کنار بسط های باطری: گرفتگی خروجی اصلی بخار اسید باتری
۴اگزوزصدای زیرینگ زیرینگ درون اگزوز: ریختن پره های ااگزوز و یا افتادن جسمی درون اگزوز
۵کیلومترصدای ویز ویز: صدای خوردن کلید های سویچصدای ویز ویز به همراه تیک تیک: عدم وجون روغن در داخل سیم کیلومترمشاهده گیج زدگی دور موتور: خراب شدن فنر درجه دور موتور یا شل شدن پیچ دورموتور متصل به کیلومترمشاهده گیج زدن کیلومتر سرعت: خراب شدن فنر سرعت سنج یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومترمشاهده عدم کارکردن مصافت شمار: سابیدگی چزخ دنده های سرعت شمار و یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومترمشاهده عدم نمایش سرعت و مصافت شمار: خراب شدن مهره یا سنسور درون توپی چرخ یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومترمشاهده عدم نمایش میزان صحیح سرعت: ضعیف یا قوی بودن فنر سرعت سنجمشاهده عدم روشنایی درون کیلومتر: سوختن لامپ های درون کیلومترمشاهده عدم نمایش صحیح میزان بنزین در باک: خراب شدن و یا ضعیف شدن شناور درون باک
۶انجینصدای تاق تاق کردن در هنگام روشن شدن انجین برای چند دقیقه: عدم مناسب بودن روغن در شرایط هوایی محل شماصدای تق و توق کردن در حالت خاموشی(همانند جنگ کردن با شمشیر): خنک شدن انجن و یا تغییرات رطوبتی و دمایی هواصدای تقه کردن در هنگام تعویض دنده ها: خراب شدن روغن براثر کارکرد زیاد و یا گرمای زیاد انجین و یا تنظیم نبودن سیم کلاچصدای جر جر یا جینگ جینگ یا جیک جیک کردن بسیار ریز و ممتد یا چلق چلق یا چق چق: عدم تنظیم بودن فیلر های سوپاپ نسبت به فصل های سال و یا گرم شدن بیش از حد انجینصدای تاق تاق یا لق لق کردن از مرکز انجین: صدای شاتون که بصورت ممتد در هر بالا و پایین کردن پیستون و بسیار واضح شنیده میشود به دلیل گرمای بالای انجین یا کم بودن روغن و یا آسیب دیدن یاتاقان های میل لنگصدای جیر جیر از سمت درب راست انجین درب کلاچ : از بلبرینگ کلاچ هستصدای غژ غژ کردن از درب سمت چپ انجین (درب برق): بریدن خار خورشیدی جلو که با سرعت گیری بیشتر هم میشهصدای دینگ دینگ در سرسیلندر هنگام شتاب گیری یا سربالایی (والف زدن): رینگ پیستون ضعیف یا دور موتور نامناسب با دنده مورد درگیرصدای آهن روی آهن زدن در هنگام استارت: کوبش پیستون ( تنظیم نبودن سوپاپ ها و یا بنزین با اکتان پایینصدای تق تق کردن در حال حرکت: عدم تنظیم سرعت با میزان دنده درحال حرکتمشاهده بخار روغن در درز های انجین: زیاد بودن سطح روغن در موتور یا خراب بودن واشرها و اورینگ های انجینمشاهده تغییر رنگ پوسته انجین: افزایش بیش از حد انجین به دفعات زیادمشاهده لرزش زیاد در سرعت های بالا: عدم کیفیت خوب روغن و یا دنده تایم بودن انجین
۷کاربراتصدای ترقه دادن هنگام رها کردن گاز : تنظیم نبودن پیچ هوای کاربراتصدای عطسه دادن هنگام استارت زدن : تنظیم نبودن پیچ هوای کاربراتمشاهده حالت ریپ زدن: کثیف بودن فیلتر هوا و یا کاهش میزان بنزین یا گرفتگی سوزن ژیگلور یا کثیف شدن کاربراتورمشاهده ریپ زدن در سرعت های بالا: باز بودن ساساتمشاهده رسوبات در کارتر کاربراتور: کثیف بودن باک یا زنگ زدگی در باک بنزینمشاهده دوده در کاربراتور: عدم تنظیم بودن میزان هوا و سوخت
۸شمعصدای ترقه دادن از اگزوز هنگام سرعت گرفتن: تنظیم نبودن دهنه شمعمشاهده سخت روشن شدن و بد کار کردن انجین: تمام شدن پلاتین شمع
۹کمک فنرصدای ضربه زدن در هنگام ترمز: خراب شدن و کاهش سطح روغن در کمکمشاهده بخار روغن بر روی کمک: خراب شدن کاسه نمد های کمک فنرمشاهده عدم بازی کردن کمک: جام کردن و یا زنگ زدگی در قسمت سیلندر کمکمشاهده پرش کمک بر روی دس انداز ها: خراب شدن غلظت روغن
۱۰شارژرمشاهده عدم نواسان در نور چراغ ها: خراب شدن شارزر
۱۱لامپسوختن سریع لامپ ها: خراب بودن شارژر به دلیل افزایش ولتاژ زیاد یا تقلبی بودن لامپ هاسیاه شدن حباب لامپ ها: عدم تهویه هوای مناسب در کاسه چراغ به دلیل افزایش بالای دما
۱۲روغن موتورمشاهده عدم تغییر رنگ ( رنگ روغن همانندن قبل از استفاده آن) روغن پس از طی ۱۵۰ کیلومتر: عدم کیفیت مناسب و پاک کنندگی در انجینمشاهده تغییر رنگ شدید روغن پس از طی ۱۵۰ کیلومتر: تقلبی بودن روغن ( روغن بازیافتی)مشاهده عدم تغییر غلظت در هنگام گرم بودن انجین: تقلبی بودن روغنمشاهده رقیق شدن بسیار زیاد و غیر طبیعی در هنگام گرم بودن انجین: تقلبی بودن روغن
۱۳روغن ترمزمشاهده تغیر رنگ از شفافی به تیرگی: جذب رطوبت محیط و خراب شدن روغن ترمزمشاهده عدم قدرت در ترمز جهت توقف: وجود هوا در شلنگ یا پیستون ترمزمشاهده تغییر غلظت در روغن ترمز: فاسد شدن ترکیبات شیمیایی روغن ترمز

زبان موتور سیکلت (صداهای موتور سیکلت)

موتور سیکلت هم مانند خودرو، دارای قطعات بسیاری است که در صورتی که هر کدام از آن ها خراب شوند بسته به نوع قطعه ممکن است هزینه های بسیار زیادی بمنظور تعمیر آن نیاز باشد صرف کنید.

بعضی وقت ها شنیده شدن یک صدای خاص از موتور سیکلت شما نشانگر یک ایراد و یا مشکل جزئی و یا نشانه شروع یک مشکل میباشد. در صورتی که به صداهای موتور سیکلت و زبان اون آشنا باشید میتوانید مشکل را برطرف کنید و از مشکلات بعدی و خرابی بیشتر جلوگیری کنید. به عنوان مثال هنگامی که ترمز موتور سیکلت خود را میفشارید اگر صدای جیغ بشنوید این بدان معناست که لنتهای شما در حال تمام شدن هستند و باید لنت ها را تعویض کنید.

4 نظر در “ایرادهای موتورسیکلت

 1. وحید گفت:

  سلام من یک موتورسیکلت هوندا ۷۰ دارم وقتی میزنم دنده یک ول میکنم صدای تق تق تق میده از تو انجین بقیه دنده هاش سالمه میزنم دنده ۲ حرکت میکنه. و دیگه این که چند وقت پیش هم هندل خراب شد میخوام هندل بزنم نمی زنه رد میکنه یه صدای تق تق میده هندل. برای روشن کردن موتور میزنم دنده. ۲ هل میدم روشن میشه ممنون میشم اگه راهنمایی کنید با تشکر از وب سایت خوبتون .

  1. محمد حسین گفت:

   سلام هندل شما خراب نشده در موتور های ۷۰ سی‌سی هندل به کلاج وابسته است اگر کلاج(حتی مقدار کمی) درگیر باشد هندل رد می‌کند اگر در گیر نبود و باز هندل رد می‌کرد موتور را به سمت چپ کج کنید و چند تکان محکم بدهید هندل شما درست می‌شود در مورد دنده یک هم این اتفاق برای ۷۰ ها کاملا عادیه چون سیستم کلاجشون با هوندا متفاوت است و جای نگرانی ندارد. یا علی

 2. حسین خبیر گفت:

  ازشماکه این کانال آموزشی راراه اندازی کرده ایدتشکرمیکنم

  1. حسین خبیر گفت:

   موتورسیکلت هوندا۱۲۵دارم مدتی روغن کم کرده بودتاازنکه صدای تق تق ازداخل موتوربلندشدروغنش راعوض کردم یک روزخوب بودکلاچ راازقسمت پایین روی پوسته مهره هاشومحکم کردم دوباره همان صداها شروع شدعلت چیست ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *