باجاج (۵)

گروه هندا (۹)

گروه کی تی ام (۴)

گروه کاواساکی (۲)

گروه سوزوکی (۴)

گروه وسپا (۸)

گروه اس وای ام (۱۲)

گروه یاماها (۱۰)

گروه زونتس (۱۲)

can-am-250 (۱)

cfmoto (۱)

گروه تی وی اس (۷)

نیکد (۱۱)

مسافرتی (۳)

گروه کاب (۱۰)

گروه اسکوتر (۴۰)

گروه استریت (۳)

کروز (۳)

کار (۱۲)

چهار چرخ خیابانی (۴)

برقی (۶)

اندرو و تریل (۷)

اسکرامبلر (۵)

اسپرت (۸)