شرکت صباسیکلت :تهران ، سهروردی شمالی ، خیابان خرمشهر ، پلاک۳۸

فروشگاه برادران کاشی : میدان شهدا ، خ ۱۷ شهریور ، پایینتر از چهارراه شمس ، پلاک ۱۰۸۲ , ۱۰۸۴

 فروشگاه سرعت : میدان شهدا ، خ ۱۷ شهریور ، پایینتر از چهارراه شمس ، پلاک ۱۰۹۴

 فروشگاه صباسیکلت : بلوار اندرزگو ، روبروی بلوار کاوه ، ساختمان کیمیا ، پلاک ۱۷/۳

 تلفن: ۴۵۴۸۷-۰۲۱
 تلفن: ۰۹۳۳۱۲۶۵۶۵۶
 تلفن:۰۹۳۷۱۰۸۹۱۹۱