در این بخش متقاضیان کار در حوزه های فروش می توانند ثبت نام کنند. لطفا فرم زیرا تکمیل یا علاقه مندان می توانند رزمه خود را به شماره سازمانی شرکت ۰۹۳۳۱۲۶۵۶۵۶ ارسال کنند.

استخدام